Vergoedingen van behandelingen:

Niet alle aangeboden behandelingen worden vergoed raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar


Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van mijn  Praktijk  voor Natuurvoedingskundige en Iriscopie  dan  hebben wij  gegevens van  u  nodig.
Die verstrekt u via de telefoon  of tijdens een afspraak / behandeling  en pers.  persoonlijk contact . Een contactformulier van de website of via de mail.
Denk hierbij aan:

Waarom is dat nodig?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk voeding en/of behandeladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
Deze  persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jou/ uw gegevens?
Deze persoonsgegevens worden  20 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U  hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@natuurgeneeskunde-marliesdevries-dix.nl
Er zal dan een afspraak worden gemaakt, breng dan ook uw legitimatiebewijs mee.

Beveiliging
Wij nemen de gegeven uiterst  serieus en neemt hiervoor passende maatregelen.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op via,
06-22834497of via info@natuurgeneeskunde-marliesdevries-dix.nl